Gerekli Belgeler Nelerdir?


 • Vergi Mükellefi Şirketler ( Anonim, Limited ve Şahıs Şirketleri)

  1. • Ticari Sicil Gazetesi/Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi
  2. • İmza Sirküleri
  3. • Vergi Levhası Fotokopisi
  4. • Şirket ortaklarının ve imza yetkililerinin kimlik fotokopileri
  5. • Adınıza/Şirketinize ait Banka Hesap Dekontu Örneği veya herhangi Bir Güncel Fatura (Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi)
  6. • Üye İş Yeri Sözleşmesi ve ekleri (Tüm sayfalar kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde tek nüsha, temsil yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.)

  Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Spor Kulüpleri, Kooperatifler

  1. • Ticari Sicil Gazetesi/Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi
  2. • İmza Sirküleri
  3. • Vergi Levhası Fotokopisi
  4. • Şirket ortaklarının ve imza yetkililerinin kimlik fotokopileri
  5. • Adınıza/Şirketinize ait Banka Hesap Dekontu Örneği veya herhangi Bir Güncel Fatura (Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi)
  6. • Üye İş Yeri Sözleşmesi ve ekleri (Tüm sayfalar kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde tek nüsha, temsil yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  7. • Karar defterinin ilk sayfa fotokopisi, imza yetkilisinin kurumda görevli olduğunu gösterir belge veya yönetim kurulu listesi