Üye İş Yeri Tanımlamaları ve Teknik Entegrasyon


  • Sözleşme imzalanmasını takiben Payguru sistemlerinde üye iş yeri olarak tanımlamalarınız yapılır ve teknik entegrasyon süreci başlar. Entegrasyon sürecinin sonuçlanmasını takiben Payguru Risk ve İç Kontrol ekibinin verdiği son onayı takiben Payguru Ödeme Hizmetleri devreye alınmış olur.