Sözleşme Süreci


 • Başvuru sürecinizin sonunda Payguru ile firmanız arasında bir sözleşme imzalanması gerekmektedir. Söz konusu sözleşme başvuru süreci içerisinde ilgili Payguru ekibi tarafından başvuru aşamasında bize iletmiş olduğunuz e-posta adresinize iletilecektir. Sözleşmenin üye işyeri tarafından imzalanarak, iki adet kopyasının Payguru’ya ıslak imzalı olarak iletilmesi gerekmektedir.

  Payguru’nun verdiği ödeme hizmeti 6493 no’lu yasa gereğince BDDK tarafından kendisine verilen faaliyet iznine ve bu iznin gerektirdiği yükümlülüklere tabii bir hizmettir. Bune ek olarak yukarıda da belirtildiği gibi Payguru tarafından verilmekte olan tüm hizmetler aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların gözetim ve denetimine tabiidir:

  1. • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  2. • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
  3. • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  4. • Mali Suçları Araştırma Kurulu - MASAK
  5. • T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlıği - GİB
  6. • Çalışılan operatörlerin ve bankaların iç standart ve düzenlemeleri
  Dolayısı ile Payguru olarak, verdiğimiz hizmet için belirli standartları, gereklilikleri ve isterleri karşılamamız gerekmektedir. Bu standartların sonucu olarak hazırlanan Payguru sözleşmelerinin içeriği de firmadan firmaya göre değişiklik göstermemektedir. Bu nedenle, sözleşmeyle ilgili değişiklik talepleriniz dikkatle değelendirilecek olmakla beraber, genel eğilimimiz sözleşmemizi ilk yolladığımız şekilde imzalamak yönündedir.

  Başvurunuz esnasında aşağıdaki evrakları, online olarak üyeliğinize yüklemeniz gerekmektedir.

  1. • İmza Sirküleri,
  2. • Vergi Levhası,
  3. • Şirket Ortaklarının ve imza yetkililerinin Kimlik Fotokopileri,
  4. • Adınıza/Şirketinize ait Banka Hesap Dekontu Örneği.
  5. • Dernekler, Siyasi Partiler Mobil Aidat Kullanıcısı olacak olan diğer kurumlar için yukardaki bilgilere ek olarak Karar defterinin ilk sayfa fotokopisi İmza yetkilisinin kurumda görevli olduğunu gösterir belge ya da yönetim kurulu listesi